МИР АБДУЛ ҚАЮМ АНСОРӢ

Эълон оид ба ҳимояи  такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 10.03.2022 соати 10:00
Санаи ҷойгиркунӣ: 06.01.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪСИРИ ШАРОИТҲОИ ИҚЛИМ ВА МЕЪЁРИ ГУНОГУНИ НУРИИ ФОСФОРӢ БА ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА БИОКИМИЁИИ СОЯ (GLYCINE MAX) ДАР МИНТАҚАҲОИ ШИМОЛИИ АФҒОНИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рўйи ихтисоси

03.01.05 – физиология ва биохимияи растаниҳо

Унвонҷӯ: МИР АБДУЛ ҚАЮМ АНСОРӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.12.2021