МУРОДЗОДА ФИРӮЗА РУЗИБОЙ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.11.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.09.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАВСИФИ ҲУҚУҚИИ ҶИНОЯТӢ ВА КРИМИНОЛОГИИ МУОМИЛОТИ ҒАЙРИҚОНУНИИ ПРЕКУРСОРҲО ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: МУРОДЗОДА ФИРӮЗА РУЗИБОЙ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.09.2022