НУРИДДИНЗОДА САЙҶАМОЛИДИН ҲАЙДАР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.04.2023, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 21.02.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 НАЗАРФИРЕБИИ СИЁСӢ ҲАМЧУН ТАҲДИД БА СУБОТИ СИЁСИИ ҶОМЕА (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисосӣ

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: НУРИДДИНЗОДА САЙҶАМОЛИДИН ҲАЙДАР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.02.2023