ШАРАФУДДИН ШАРАФЁР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 08.10.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.07.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ МОҶАРОҲОИ СИЁСӢ ДАР АФҒОНИСТОН ВА ДАХОЛАТИ КИШВАРҲОИ ХОРИҶӢ БА ОНҲО

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ

23.00.06 – низоъшиносӣ

Унвонҷӯ: ШАРАФУДДИН ШАРАФЁР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


ШАРАФУДДИН ШАРАФЁРХУСУСИЯТҲОИ МОҶАРОҲОИ СИЁСӢ ДАР АФҒОНИСТОН ВА ДАХОЛАТИ КИШВАРҲОИ ХОРИҶӢ БА ОНҲО