ШАРАФУДДИН ШАРАФЁР

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.05.2023, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.02.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ МОҶАРОҲОИ СИЁСӢ ДАР АФҒОНИСТОН ВА ДАХОЛАТИ КИШВАРҲОИ ХОРИҶӢ БА ОНҲО

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисосӣ

23.00.06 – Низоъшиносӣ

Унвонҷӯ: ШАРАФУДДИН ШАРАФЁР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.02.2023

ШАРАФУДДИН ШАРАФЁРХУСУСИЯТҲОИ МОҶАРОҲОИ СИЁСӢ ДАР АФҒОНИСТОН ВА ДАХОЛАТИ КИШВАРҲОИ ХОРИҶӢ БА ОНҲО