ШАРИФЗОДА МУҲАММАДӢ ШАРИФ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.11.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 13.09.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

САРЧАШМАҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ АНЪАНА ВА ҶАШНУ МАРОСИМ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАДҚИҚОТИ НАЗАРИЯВӢ ВА ТАЪРИХӢ-ҲУҚУҚӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: ШАРИФЗОДА МУҲАММАДӢ ШАРИФ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 13.09.2022