СОБИРЗОДА ИСФАНДИЁР САЛОМ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 26.10.2021, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.07.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСОИЛИ БААМАЛБАРОРӢ ВА ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ПАДАРУ МОДАР ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ОИЛАВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рўйи
ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкори; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: СОБИРЗОДА ИСФАНДИЁР САЛОМ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.06.2021
Қарори қабул ва таъйини комиссияи ташхис

Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия