СОДИҚОВ МЕТАРХОН СОҚИБЕКОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 04.02.2023, соати 09.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 28.10.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-004

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАТБИҚИ МАНФИАТҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛЁБИИ МОДЕЛИ НАВИ ҲАМГИРОИИ ИҚТИСОДӢ (дар мисоли СҲШ)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.13-Иқтисодиёти ҷаҳонӣ

Унвонҷӯ: СОДИҚОВ МЕТАРХОН СОҚИБЕКОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимон

Суратҷаласаи №4

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи №5

Қарори шурои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муқарризи расмии сеюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии сеюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар