ТУРАЕВ АБУНАСР МАҲМАДХОҶАЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.02.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 24.11.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ГРАММАТИКӢ ВА ЛЕКСИКИИ МУАРРАБОТИ ЗАБОНИ ФОРСӢ (ТОҶИКӢ) ДАР ЗАБОНИ АРАБӢ (аз рӯйи маводи “Фарҳанги ҷомеи корбурдии фарзон”)-и Парвизи Атобакӣ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология

10.02.22 – забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони форсӣ)

Унвонҷӯ: ТУРАЕВ АБУНАСР МАҲМАДХОҶАЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.10.2020

ТУРАЕВ АБУНАСР МАҲМАДХОҶАЕВИЧ – ХУСУСИЯТҲОИ ГРАММАТИКӢ ВА ЛЕКСИКИИ МУАРРАБОТИ ЗАБОНИ ФОРСӢ (ТОҶИКӢ) ДАР ЗАБОНИ АРАБӢ (аз рӯйи маводи “Фарҳанги ҷомеи корбурдии фарзон”)-и Парвизи Атобакӣ