УСМОНОВ ХУСРАВБЕК ШАҲОБОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 14.10.2021
Санаи ҷойгиркунӣ: 02.07.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИОЛОГИЮ БИОХИМИЯВИИ НАВЪҲОИ СЕРРАВҒАНИ СОЯ ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ЗАРАФШОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рўйи ихтисоси

03.01.05 – физиология ва биохимияи растаниҳо

Унвонҷӯ: УСМОНОВ ХУСРАВБЕК ШАҲОБОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.06.2021