КАРИМОВ ҲАСАН САЙФУЛЛОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.03.2021, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 27.11.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГӢ ВА ТАРЗИ АФЗОИШИ НАШВИИ НАМОЯНДАГОНИ АВЛОДИ EREMURUS BIEB.  ДАР ҚИСМИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯи ихтисоси

03.02.01 – ботаника

Унвонҷӯ: КАРИМОВ ҲАСАН САЙФУЛЛОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.03.2020
КАРИМОВ ҲАСАН САЙФУЛЛОЕВИЧБАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГӢ ВА ТАРЗИ АФЗОИШИ НАШВИИ НАМОЯНДАГОНИ АВЛОДИ EREMURUS BIEB.  ДАР ҚИСМИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР