6D.KOA-003

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-003

6D060600 – Химия (аз рӯйи соҳаҳо)

6D072000 – Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ

17

27.04.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.09.2020

ОЛИФТАЕВА ЖОЛА АБДУЛНИЁЗОВНА — САЛБИ КИСЛОТАҲОИ ГУМИНӢ АЗ АНГИШТҲОИ ТОҶИКИСТОН, ТАҲҚИҚ ВА МОДИФИКАТСИЯИ ОНҲО БО ФУЛЛЕРЕН С60 ДАР МИСОЛИ КИСЛОТАҲОИ ГУМИНИИ АНГИШТИ «ШӮРОБ»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.04.2020

ШАРИПОВА ДИЛРАБО АЗИЗБЕКОВНА — СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНАС60, ОБЛАДАЮЩИХ АНТИВИРУСНЫМИ СВОЙСТВАМИ В ОТНОШЕНИИ ВИРУСА ПТИЧЬЕГО ГРИППА А/Н5N1


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.04.2020

РАХМАТУЛЛОЕВ БАДРИДДИН КУДБУДИНОВИЧ — КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ Fe(II) И Fe(III) C 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.09.2019

МУБОРАККАДАМОВ ДАВРОН АХМАДЧОНОВИЧ — КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТА (III) С ТРИАЗОЛАМИ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.08.2019

РАҶАБОВ СИРОҶИДДИН ИКРОМОВИЧ — СИНТЕЗ, ОМӮЗИШИ РЕАКСИЯИ БОҲАМТАЪСИРКУНИИ ҲОСИЛАҲОИ ГЛИТСЕРИН БО АМИНОКИСЛОТАҲО, ПЕПТИДҲО, ФУЛЛЕРЕН С60 ВА СОҲАИ ИСТИФОДАИ ОНҲО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.08.2019

МУСТАФОҚУЛОВА РУХШОНА АЛОВИДДИНОВНА — «СИНТЕЗ ВА ТАҲҚИҚИ ҲОСИЛАҲОИ АМИНОКИСЛОТАГӢ-ПЕПТИДИИ ГЛИТСЕРИН»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.06.2019

ИБРОГИМОВ ДИЛШОД ЭМОМОВИЧ — «ТАҲҚИҚИ ХИМИЯВӢ ВА БИОХИМИЯВИИ ЭКСТРАКТИ КОМПОНЕНТҲОИ ОРГАНИКИИ ТАРКИБИ БАЪЗЕ РАСТАНИҲОИ ТОҶИКИСТОН»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.03.2019

БОБОЕВ МУХАММАДИСО УБАЙДУЛЛОЕВИЧ — «ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА С ИЗОЛЕЙЦИНОМ И ТРИПТОФАНОМ»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.03.2019

ОБИДОВ ДЖАМШЕД МАХМАДНАЗАРОВИЧ — СИНТЕЗ НОВЫХ ТРИЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА И ИЗУЧЕНИЕ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ