ИСОМАДИНОВА ФАРЗОНАХОН МАҲМУДҶОНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 06.07.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 25.04.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪСИРИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ БА АРЗИШҲОИ АХЛОҚӢ: ТАҲЛИЛИ ИҶТИМОӢ – ФАЛСАФӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00.11 – Фалсафаи иҷтимоӣ

Унвонҷӯ: ИСОМАДИНОВА ФАРЗОНАХОН МАҲМУДҶОНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.04.2023

ИСОМАДИНОВА ФАРЗОНАХОН МАҲМУДҶОНОВНА – ТАЪСИРИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ БА АРЗИШҲОИ АХЛОҚӢ: ТАҲЛИЛИ ИҶТИМОӢ – ФАЛСАФӢ