КАРИМОВ ҚАДРИДДИН ОБЛОБЕРДИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.07.2024, соати 16.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.04.2024 
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ АҚИДАҲОИ МАОРИФПАРВАРИИ ЖАН ЖАК РУССО ВА АҲМАДИ ДОНИШ
барои дарёфти дараҷаи илмиидоктори фалсафа PhD  аз рӯйи ихтисоси

6D020100 – фалсафа (6D020102 – Таърихи фалсафа)

Унвонҷӯ: КАРИМОВ ҚАДРИДДИН ОБЛОБЕРДИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.04.2024