КАРИМОВ ҚАДРИДДИН ОБЛОБЕРДИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.12.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 13.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ АҚИДАҲОИ МАОРИФПАРВАРИИ ЖАН ЖАК РУССО ВА АҲМАДИ ДОНИШ
барои дарёфти дараҷаи илмиидоктори фалсафа PhD  аз рӯйи ихтисоси

6D020100– фалсафа

Унвонҷӯ: КАРИМОВ ҚАДРИДДИН ОБЛОБЕРДИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.10.2022