ОХУНЗОДА НАСРУДДИН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.11.2020, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 12.08.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИМОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ КИТОБИИ ТОҶИК

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз руйи ихтисоси

10.01.10 – журналистика

Унвонҷӯ: ОХУНЗОДА НАСРУДДИН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.03.2020

ОХУНЗОДА НАСРУДДИН – СИМОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ КИТОБИИ ТОҶИК