ФОЗИЛОВ РАҶАБМУРОД ШОДИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 23.01.2021 в 11.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 19.10.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИДОРАКУНИИ ИҚТИДОРҲОИ ОБИЮ ИРРИГАТСИОНӢ ДАР ДОИРАИ РУШДИ УСТУВОР (ДАР МИСОЛИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

Ихтисос 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: менеҷмент

Унвонҷӯ: ФОЗИЛОВ РАҶАБМУРОД ШОДИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.08.2020