6D.KOA-024

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-024

6D060700 – Биология

63

21.11.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:
 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.02.2021

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.01.2021
ФАРИДУНИ КИШВАРИ РАҶАБЗОДАТАЪСИРИ НАМАКҲОИ НАТРИЙ БА НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФИЗИОЛОГИЮ БИОХИМИЯВИИ ҲАЙВОНҲОИ ОЗМОИШӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.01.2021
МИРЗОБАХОДУРОВА ШАХНОЗА РАХМОНОВНА – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ БАССЕЙНОВ РЕК СЫРДАРЬЯ И ЗЕРАВШАН (В ПРЕДЕЛАХ ТАДЖИКИСТАНА)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.01.2021

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.01.2021
ГАНИЗОДА ВАЛИДЖОНИ АБДУРАХИМ – НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ГЕНОТИПОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.01.2021Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.01.2021
РАҲИМЗОДА ШЕРАЛӢ ҲАСАНХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ ОЯНДАДОРИ ҶАВ ДАР ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ ҒИЗОГИРИИ ХОКӢТаърихи ҷойгиркунии рисола: 17.12.2020

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.12.2020
МУРОДОВА МОҲИРА ҲУСЕНОВНАБАҲОДИҲИИ МАҲСУЛНОКИИ ГӮСФАНДОН АЗ РӮИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БИОХИМИЯВИИ ХУН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.12.2020
ҲУСЕЙНОВ УМАРҶОН МИРХОҶАЕВИЧ – КОРКАРДИ КОМПОЗИТСИЯ ДАР АСОСИ ДОРУВОРИИ МАСУНФАЪОЛИ ТИМОГАР, РАСТАНИҲОИ ШИФОБАХШИ БАРГИ ЗУФ (Plantago major L..) ВА ПУДИНАИ БОҒӢ (Mentha piperita L..)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.11.2020
КАРОМАТУЛЛОИ ҚУРБОНАЛИ – НАБОТОТИ ҲАВЗАИ ДАРЁИ ШИРКЕНТ (ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.11.2020
ХУШВАХТОВА ШАБНАМ ДЖУМАХОНОВНА – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.11.2020
ДАВЛЯТНАЗАРОВА ЗУЛЬФИЯ БУРИЕВНА – МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ АБИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.10.2020
ШАХСУФБЕКОВА ОИМНИССО МАМАДНАЗАРОВНА – БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.08.2020
ИМОНОВ МИРМАХМАД ШОРОБОВИЧ – ГЛАВНЕЙШИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПАСЛЕНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.08.2020
ИРОНОВА САФИНА ШИРИНШОЕВНА – ВЛИЯНИЕ ГИПОТАЛАМУСА И СЕНСОМОТОРНОЙ КОРЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЖАЖДЕ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.05.2020

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.03.2020
КАРИМОВ ҲАСАН САЙФУЛЛОЕВИЧБАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГӢ ВА ТАРЗИ АФЗОИШИ НАШВИИ НАМОЯНДАГОНИ АВЛОДИ EREMURUS BIEB.  ДАР ҚИСМИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.03.2020
БОБОРАДЖАБОВ БОБОХОН – БРИОФЛОРА ПАМИРА (ТАКСОНОМИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ЭНДЕМИЗМ И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.03.2020
ҲАФИЗОВ ДАВЛАТЁР ШОМУДДИНОВИЧ – ТАЪСИРИ ШИРАИ КАМОЛИ ҚӮҚАНДӢ (FERULA KOKANICA) БА ФАЪОЛИЯТИ ФИЗИОЛОГИИ МЕЪДАЮ ҶИГАР ДАР КАЛЛАМУШҲОИ ОЗМОИШӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.10.2019
МИРАБДУЛҚАЮМ АНСОРӢ – ТАЪСИРИ ШАРОИТИ ИҚЛИМ ВА МЕЪЁРИ ГУНОГУНИ НУРИИ ФОСФОРӢ БА ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА БИОКИМИЁИИ СОЯ ДАР МИНТАҚАИ ШИМОЛИИ АФҒОНИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.06.2019
БЕКНАЗАРОВА ХОСИЯТ АЛИНАЗАРОВНА – ИНТРОДУКЦИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАМИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА