ШАРИПОВ МАҲМАДКАРИМ МАҲМАДСАЛИМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 26.08.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 20.06.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ РИШВАДИҲИИ ТИҶОРАТӢ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои
ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ШАРИПОВ МАҲМАДКАРИМ МАҲМАДСАЛИМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.06.2021