ЗОКИРЗОДА ЗАФАР ХАЙРУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.07.2020, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 09.04.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-059
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУСОДИРАИ МОЛУ МУЛК ҲАМЧУН НАМУДИ ҶАЗОИ ҶИНОЯТӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ЗОКИРЗОДА ЗАФАР ХАЙРУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 11.09.2020, соати 14.00 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.03.2020