ПИРНАЗАРЗОДА ДИЛОВАР МАҲМАДНАЗАР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.05.2021 в 11.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 13.02.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУКАММАЛГАРДОНИИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ ТИБҚИ СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ (дар мисоли корхонаҳои саноатии хурду миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

Ихтисос 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти саноат)

Унвонҷӯ: ПИРНАЗАРЗОДА ДИЛОВАР МАҲМАДНАЗАР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.02.2020
 
Ризоияти муассисаи тақриздиҳанда