ДАВЛАТОВ БАХТИЁР САИДАКБАРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 11.02.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.11.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ САРКАШӢ АЗ СУПОРИДАНИ АНДОЗҲО ВА (Ё) ПАРДОХТҲО АЗ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ДАВЛАТОВ БАХТИЁР САИДАКБАРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.11.2022