6D.KOA-026

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-026

6D020100 – Фалсафа

6D020600 – Диншиносӣ

6D020400 – Фарҳангшиносӣ

77

07.12.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:
 
 
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.11.2019МУҲАМАДҶОНИ ТАҒОЙМУРОДИ РАҲМАТУЛЛО – ҒОЯҲОИ ФАЛСАФАИ МАОРИФ ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ ТОҶИК ДАР АСРҲОИ IX-XIII


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.11.2019ХУДОЙДОДЗОДА ФАРРУХ БЕГИДЖОН – РАЗВИТИЕ СИЛЛОГИСТИКИ АРИСТОТЕЛЯ В ЛОГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ ИБН СИНЫ
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.09.2019ГУЛОМОВА МАВЗУНА СИРОДЖОВНА – СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.09.2019МУРОДОВ ИЛҲОМҶОН ДАВЛАТОВИЧ – ИДОРАКУНӢ ҲАМЧУН ЗУҲУРОТИ ИҶТИМОӢ ДАР ШАРОИТИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНИ МУОСИР


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.08.2019БЕКОВ КОМИЛҶОН – НАҚШИ ШУУБИЯ ДАР ТАЪРИХИ ХУДШИНОСИИ ХАЛҚИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.05.2019ҶӮРАЕВ КОМРОН ҶОНДОРОВИЧ – ҶАДИДИЯ РАМЗИ МАРҲИЛАИ НАВИ РУШДИ МАОРИФПАРВАРӢ ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ ХХ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.04.2019СУБҲОНОВ САЛОҲИДДИН ИКРОМОВИЧ – ТАШАККУЛИ ИЛМИ ТАЪРИХИ ФАЛСАФАИ ТОҶИК ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШУРАВӢ (СОЛҲОИ 50-80 АСРИ ХХ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2019УСТОБОЕВА ДИЛАФРӮЗ МУҲИДДИНОВНА – ОМИЛҲОИ КОСТАШАВИИ АХЛОҚ ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ТАЪСИРИ ОНҲО ДАР ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОН (таҳлили иҷтимоӣ – фалсафӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.01.2019ДАСТАМБУЕВ НАЗАРХУДО ШАЙДОЕВИЧ – СОЦИАЛЬНЫЕ ДОКТРИНЫ СОВРЕМЕННОГО ИСМАИЛИЗМА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.11.2018КОМИЛОВ ДАЛЕР РУСТАМОВИЧ – АВИЦЕННОВЕДЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ В XX ВЕКЕ И НАЧАЛЕ XXI В. (ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)