ЭМОМАЛИЗОДА НАВРУЗ ЭМОМАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 06.09.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.06.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ЗАМОНАТ ДАР ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: ЭМОМАЛИЗОДА НАВРУЗ ЭМОМАЛӢ 

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 28.06.2022