НАЗАРОВ ТАВАКАЛ АЙНИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.09.2022, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 30.06.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВИЮ МАЪНОӢ ВА СОХТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ ДАҲОНПИЗИШКӢ ДАР МУҚОИСАИ ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ОЛМОНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ, муқоисавӣ

Унвонҷӯ: НАЗАРОВ ТАВАКАЛ АЙНИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.06.2022