ҚОДИРЗОДА МИРЗОҚОДИР АЮБ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 20.06.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.01.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ФУНКСИЯИ ЭКОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: ҚОДИРЗОДА МИРЗОҚОДИР АЮБ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 28.01.2023