ҶӮРАЕВА САРВИНОЗ БОБОҚУЛОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 12.01.2023, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 08.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 «ВИЖАГИҲОИ МАЪНОИВУ СОХТОРИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР ТАЪРИХНОМАҲОИ САДАҲОИ X-XIII»

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ҶӮРАЕВА САРВИНОЗ БОБОҚУЛОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.10.2022