РИЗОЕВА ПАРВИНА СӮҲРОБОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 23.02.2023, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 20.12.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АБУМУЗАФФАРИ АБЕВАРДӢ ВА ҶОЙГОҲИ Ӯ ДАР ТАҲАВВУЛИ АДАБИЁТИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОҶИК (асрҳои ХI-ХII)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология рӯйи ихтисоси

10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: РИЗОЕВА ПАРВИНА СӮҲРОБОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 20.12.2022

РИЗОЕВА ПАРВИНА СӮҲРОБОВНА – АБУМУЗАФФАРИ АБЕВАРДӢ ВА ҶОЙГОҲИ Ӯ ДАР ТАҲАВВУЛИ АДАБИЁТИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОҶИК (асрҳои ХI-ХII)