САИДОВА НИЛУФАР АБДУЛМАҶИДОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.03.2023, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 27.12.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ ЛУҒАВӢ-ГРАММАТИКИИ ЗАРФ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ (ДАР АСОСИ МАВОДИ «ЁДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙНӢ) 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ

Унвонҷӯ: САИДОВА НИЛУФАР АБДУЛМАҶИДОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.12.2022
САИДОВА НИЛУФАР АБДУЛМАҶИДОВНА – ТАҲЛИЛИ ЛУҒАВӢ-ГРАММАТИКИИ ЗАРФ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ (ДАР АСОСИ МАВОДИ «ЁДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙНӢ)