СОБИРОВА УҒУЛБӢ САДУЛОЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 28.12.2023, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 18.10.2023

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

НАҚШ ВА МАВҚЕИ ОМОНИМҲО ДАР ЗАБОНҲОИ ГУНОГУНСОХТ (дар асоси фарҳангҳои тафсирӣ ва луғатҳои дузабонаи англисӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-англисӣ) 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади  илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ

Унвонҷӯ: СОБИРОВА УҒУЛБӢ САДУЛОЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)