ТАҒОЗОДА АБДУҚАҲҲОР САИДМУРОД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.02.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 18.11.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСОИЛИ ТАЪИНИ ҶАЗО БАРОИ СОДИР НАМУДАНИ ҶИНОЯТ ДАР ШАРИКӢ МУТОБИҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ТАҒОЗОДА АБДУҚАҲҲОР САИДМУРОД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.11.2022