ҚУРБОНАЛИЗОДА НУРУЛЛО ШАМСУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 15.06.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 13.03.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ СУБЪЕКТИ ҲУҚУҚИ МАДАНӢ БУДАНИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ: ҶИҲАТҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛӢ ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: ҚУРБОНАЛИЗОДА НУРУЛЛО ШАМСУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 13.03.2023