ЗОИРИЁН БАХТИЁР ШОДИБЕГ

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 21.12.2023, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 17.10.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ АБУЛҚОСИМ ЛОҲУТӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: ЗОИРИЁН БАХТИЁР ШОДИБЕГ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.