АБДУСАЛОМЗОДА АБДУМАЛИК МАҲМАДУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи идоктори фалсафа (Рh.D)

Санаи ҳимоя: 05.01.2023, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 27.10.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

“ШЕЪРИ НАВ” ВА ТАҲАВВУЛИ АНЪАНАИ МАНЗУМАСАРОӢ (БАР МАБНОИ МАНЗУМАҲОИ НИМО ЮШИҶ, СИЁВУШИ КАСРОӢ, СУҲРОБ СИПЕҲРӢ ВА АСКАР ҲАКИМ) 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Рh.D) -доктораз рӯйи ихтисоси

6D 020900 -Шарқшиносӣ (6D020902 – Адабиёти форс)

Унвонҷӯ: АБДУСАЛОМЗОДА АБДУМАЛИК МАҲМАДУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 26.10.2022

АБДУСАЛОМЗОДА АБДУМАЛИК МАҲМАДУЛЛО –   “ШЕЪРИ НАВ” ВА ТАҲАВВУЛИ АНЪАНАИ МАНЗУМАСАРОӢ (БАР МАБНОИ МАНЗУМАҲОИ НИМО ЮШИҶ, СИЁВУШИ КАСРОӢ, СУҲРОБ СИПЕҲРӢ ВА АСКАР ҲАКИМ)