ҒАФФОРЗОДА ШОҲРУХ ҲАБИБУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 03.11.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 11.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ ОСОРИ МАНСУРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: ҒАФФОРЗОДА ШОҲРУХ ҲАБИБУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.07.2022

ҒАФФОРЗОДА ШОҲРУХ ҲАБИБУЛЛО – ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ ОСОРИ МАНСУРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум