ҒАФОРОВА ШАҲНОЗА АБДУҶАББОРОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.12.2023, соати 10.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 03.10.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ КРИМИНОЛОГИИ ЗӮРОВАРӢ ДАР ОИЛА ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси
 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Унвонҷӯ: ҒАФОРОВА ШАҲНОЗА АБДУҶАББОРОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.10.2023