АКИЛОВА МУҚАДДАС МИРМУҲАМАДОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 18.03.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 15.12.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ ҲУҚУҚӢ–ҶИНОЯТИИ ТАҶОВУЗ БА ҲАЁТИ АРБОБИ ДАВЛАТӢ Ё ҶАМЪИЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: АКИЛОВА МУҚАДДАС МИРМУҲАМАДОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.12.2022