ҲАЛИМОВА МАҲБУБА САФАРАЛИЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 17.06.2021, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 11.03.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ ГРАММАТИКӢ-КАТЕГОРИЯВӢ ВА ФУНКСИОНАЛӢ-СЕМАНТИКИИ ҶОНИШИНҲОИ ШАХСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ОЛМОНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ

10.02.20-забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, типологӣ ва қиёсӣ

Унвонҷӯ: ҲАЛИМОВА МАҲБУБА САФАРАЛИЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.01.2021

ҲАЛИМОВА МАҲБУБА САФАРАЛИЕВНА – ТАҲЛИЛИ ГРАММАТИКӢ-КАТЕГОРИЯВӢ ВА ФУНКСИОНАЛӢ-СЕМАНТИКИИ ҶОНИШИНҲОИ ШАХСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ОЛМОНӢ

Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия