АСЛОНЗОДА СОРБОН НИЗОМИДИН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 10.01.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ВА ВАРЗИШ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: АСЛОНЗОДА СОРБОН НИЗОМИДИН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 28.10.2022