БАҲОРЗОДА СИРОҶИДДИНИ АШУР

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.07.2023, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 02.05.2023
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-024
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

САҲМИ САДРИДДИН АЙНӢ ДАР ТАҲҚИҚИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК (НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX – ИБТИДОИ АСРИ XX) 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси

07.00.09 – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ

Унвонҷӯ: БАҲОРЗОДА СИРОҶИДДИНИ АШУР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.05.2023