ДАВЛАТОВ АБДУЛМАҶИД НУРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 16.06.2022, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 30.03.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВИЖАГИҲОИ НАҲВИИ «ҚОБУСНОМА»-И УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10. 02. 01 Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ:  ДАВЛАТОВ АБДУЛМАҶИД НУРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.03.2022