ДАВЛАТОВ АБДУЛМАҶИД НУРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи  такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 23.05.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 13.03.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВИЖАГИҲОИ НАҲВИИ «ҚОБУСНОМА»-И УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ДАВЛАТОВ АБДУЛМАҶИД НУРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.03.2024