ДАВЛАТЗОДА КОМРОН ДАВЛАТ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 22.06.2024, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 16.03.2024

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ ҲУҚУҚӢ-ҶИНОЯТӢ ВА КРИМИНОЛОГИИ МУҚОВИМАТ БО КИБЕРҶИНОЯТҲО: ПРОБЛЕМАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Унвонҷӯ: ДАВЛАТЗОДА КОМРОН ДАВЛАТ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.03.2024