ЯҚУБЗОДА ФИРУЗ НУРМАТ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 24.02.2023, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 22.12.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУҲИММИ ОН ДАР ЗАМОНИ ТАҒЙИРПАЗИРИИ ҶОМЕА (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН) 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ: ЯҚУБЗОДА ФИРУЗ НУРМАТ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.12.2022