КАРИМЗОДА РУХШОНА МУҲАМАДӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.10.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 08.07.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ ФАРҲАНГӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: КАРИМЗОДА РУХШОНА МУҲАМАДӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 08.07.2022