МАКТУБИ ИТТИЛООТӢ

1015

АКАДЕМИЯИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

МАКТУБИ ИТТИЛООТӢ

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шуморо барои иштирок дар конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ бахшида ба солгарди қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (1948) ва Рӯзи байналмилалии мубориза бо коррупсия доир ба мавзуи “Ҳалли масоили муҳочират ва рушди ҳамкорӣ дар доираи СММ ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ” даъват менамояд.

Дархостҳо барои иштирок дар конференсия то 25 ноябри соли ҷорӣ қабул карда мешаванд, тезисҳо ё мақолаҳо барои чоп дар маҷмӯаи маводи конференсия дар мавзӯъҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон ва мубориза бо коррупсия қабул карда мешаванд. Иштироки фосилавӣ (онлайн) дар конференсия ба роҳ монда шудааст.

Дар конференсия масъалахои зерин муҳокима карда мешаванд:

– мушкилоти байналмилалии ҳуқуқии танзими муҳоҷират дар асри XXI;

– таъмини ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо: мушкилот ва имкониятҳо;

– саҳми СММ дар рушди кишварҳо ва низоми муносибатҳои байналмилалӣ;

– нақши механизмҳои бисёрҷонибаи танзими муносибатҳои байналмилалӣ дар ҳалли проблемаҳои рушди ҷаҳонӣ ва минтақавӣ;

– нақши Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ва дигар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон;

– муқовимат ба коррупсия дар соҳаи идоракунии давлатӣ;

– таъсири коррупсия ба рушди ҳуқуқи инсон;

– вазъи кунунии қонунгузории миллии давлатҳо ва сиёсати ҷаҳонӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон: таҳлили муқоисавии ҳуқуқӣ;

– механизмҳои универсалӣ ва минтақавии ҳифзи ҳуқуқи инсон: мушкилот ва дурнамо;

– ҳифзи категорияҳои алоҳидаи аҳолӣ: ҳуқуқҳои шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бешаҳрванд, занон, кўдакон, маъюбон, гурезаҳо, муҳоҷирони меҳнатӣ ва ғайра.

– нақши институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳифзи ҳуқуқи инсон;

– таҳдидҳои муосир ва ҳуқуқи инсон дар асри XXI;

– масъалаҳои актуалии ҳуқуқи байналхалқӣ.

Мақолаҳо ва тезисҳои иштирокчиёни конференсия, ки ба талаботи мундариҷа ҷавобгӯ мебошанд, то санаи 25 ноябри соли 2022 пешниҳод карда мешаванд, бо тавсияи ҳайати таҳририя ҳамчун маҷмӯаи маводи конференсия нашр карда мешаванд. Матни мақолаҳои илмиро ба суроғаи электронии зерин фиристед: apainternationallawdepartment@gmail.com

Забони конфронс: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ

Санаи баргузории конфронс: 3 декабри соли 2022,

Вақти баргузории конфронс: бақайдгирӣ – соати 09:00 (GMT+5, Душанбе), оғоз – 10:00 (GMT+5, Душанбе)

ТАЛАБОТ БАРОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО:

Муаллиф барои мӯҳтавои мақола, хатогиҳоии граматикӣ, нуқсонҳо ва нуқсонҳои маъноии он масъул мебошад.

Дар маколаҳо ва тезисҳо маълумотҳои зерин нишон дода шаванд:

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФҲО

• Номи пурраи муаллиф/муаллифон (ба забонҳои русӣ ва англисӣ);

• номи пурраи ташкилот – вазифа, унвон, дараҷаи илмӣ (агар иштирокчиёни хориҷӣ – кишвар, шаҳрро нишон диҳанд) – ба забонҳои русӣ ва англисӣ;

• почтаи электронии муаллиф/муаллифон;

НОМИ МАҚОЛЛА — ба забонхои русӣ ва англисӣ.

Калидвожаҳо – ба забонҳои русӣ ва англисӣ. Калидвожаҳо ё ибораҳо аз ҳамдигар бо аломати вергул (;) ҷудо карда мешаванд.

АННОТАТСИЯ – ба забонҳои русӣ ва англисӣ.

ТАРҲРЕЗИИ МАТН

Маржа: 3 см чап; 1 см рост; 2 см боло, 2 см поён

Шрифт: Times New Roman / Андозаи 14

Фосила: 1.25

Сархати параграф: 1.25

Формат: китоб, бе саҳифагузорӣ, бидуни дефис, истинодҳои дохилии библиографӣ ба манбаи матн чунин нишон дода мешаванд: “[1]”. Агар саҳифа мавҷуд бошад: “[1,12]”. Такрори пайванд – нишон додани рақами пайванди қаблӣ ва саҳифаи нави рақамӣ.

Сарлавҳаи мақола: дар мобайн, бидуни пасравӣ, бо ҳарфҳои калон.

Матн: ба ҳошияи саҳифа рост кардани матн

Ҳаҷми саҳифаҳо: аз 6 саҳифа  кам набошад.

ШАКЛИ НАМУНАВИИ РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

МАКОЛҲО АЗ МАҶАЛАҲО ВА МАҶМУАҲО:

О некоторых проблемах предотвращения преступности// Законодательство. 2011. № 1. С. 68-72.

МОНОГРАФИЯҲО

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учебник для вузов. – 2­е изд. – М. : Проспект, 2006. – 412 с.

АВТОРЕФЕРАТҲО

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. -18 с.

ДИССЕРТАТСИЯҲО

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: Дисс. … канд. полит. наук. – М., 2002. – 215 с.

ШАРҲҲОИ ТАҲЛИЛӢ

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: ИМЭМО, 2007. – 39 с.

МАВОДҲОИ КОНФЕРЕНСИЯҲО

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф. – Ярославль, 2003. – 350 с.

МАНБАҲОИ ИНТЕРНЕТӢ

Смертина П. Исламский банкинг пришел в Россию [Электронный ресурс] //URL:http://www.banki.ru/news/bankpress/ (дата обращения: 12.09.2016).

Закон Республики Таджикистан «О физической культуре и спорте» от 5 марта 2007 года [Электронный ресурс] // URL:http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2007/ (дата обращения: 12.10.2016).