Муҳити бароҳати таълим – калиди бомувафақияти таҳсилот