МУСОЕВ ШУҲРАТ МАҲМАДИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ

Санаи ҳимоя: 23.01.2023, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 06.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИЁСАТИ ҲАРБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ АСОСӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ:  МУСОЕВ ШУҲРАТ МАҲМАДИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.10.2022

МУСОЕВ ШУҲРАТ МАҲМАДИЕВИЧ – СИЁСАТИ ҲАРБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ АСОСӢ