САФАРАЛИЕВА МАНИЖА РӮЗИЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 14.03.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 03.01.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ЗАБОН ВА УСЛУБИ МАҚОЛАҲОИ ПУБЛИТСИСТИИ САДРИДДИН АЙНӢ (ДАР ЗАМИНАИ МАҚОЛАҲОИ СОЛҲОИ 20-УМИ САДАИ ХХ)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: САФАРАЛИЕВА МАНИЖА РӮЗИЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.01.2024