САИДЗОДА АБДУЛМАҶИД МУМИНҶОН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.05.2024, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 20.03.2024

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ МОЛУ МУЛКӢ БО РОҲИ ФИРЕБ Ё СӮИИСТИФОДАИ БОВАРӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси
12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Унвонҷӯ: САИДЗОДА АБДУЛМАҶИД МУМИНҶОН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.03.2024
САИДЗОДА АБДУЛМАҶИД МУМИНҶОН – ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ МОЛУ МУЛКӢ БО РОҲИ ФИРЕБ Ё СӮИИСТИФОДАИ БОВАРӢ