ШЕРАЛИЗОДА ҶОМӢ ШЕРАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 27.05.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 20.03.2023
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИСЛОҲОТИ КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР ДАВРАИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲЛИЛИ ҲУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНӢ
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи мурофиаи судии конститутсионӣ, танзими ҳуқуқии ҳокимияти маҳаллӣ

Унвонҷӯ:  ШЕРАЛИЗОДА ҶОМӢ ШЕРАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.03.2023