ҒАФФОРЗОДА ШОҲРУХ ҲАБИБУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 03.11.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 11.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ ОСОРИ МАНСУРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ

 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: ҒАФФОРЗОДА ШОҲРУХ ҲАБИБУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.07.2022

ҒАФФОРЗОДА ШОҲРУХ ҲАБИБУЛЛО – ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ ОСОРИ МАНСУРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ

Тақризи мушовири илмӣ

Маълумотнома дар бораи мушориви илмӣ

Суратмаҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимони донишгоҳ

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муқарризи расмии сеюм

Ризоияти муассисаи пешбар