АҲМАДЗОДА ДИЛНОЗА ДАВРОНАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 13.09.2024, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 03.07.2024
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ ДАР БОРАИ ҶАВОНОН ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ ОН ДАР ШАРОИТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: АҲМАДЗОДА ДИЛНОЗА ДАВРОНАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.07.2024